WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

20 kwietnia 2018r Powiatowa Narada Szkoleniowa w OSP Chylin

Sala narad Urzędu Gminy Władysławów 5 kwietnia była miejscem ważnego spotkania przedstawicieli wyjątkowych służb, mianowicie Straży Pożarnej. Wójt Gminy Władysławów Krzysztof Zając przywitał gości w osobach:

Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turku Grzegorz Ciesielski

p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku Piotr Pietrucha

Naczelnik Wydziału Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawszego KP PSP w Turku Piotr Pieśkiewicz

Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Władysławowie Wiesław Miling

Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Władysławowie Witold Dębiński

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Chylinie Robert Szkudlarek

Zastępca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko -Kadrowego KP PSP w Turku Krzysztof Kubiak

Czego dotyczyło to spotkanie? 20 kwietnia 2018 r. Gmina Władysławów, a dokładnie OSP Chylin będą miały zaszczyt być gospodarzami corocznej powiatowej narady szkoleniowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Narada organizowana jest dla wszystkich strażaków ochotników z terenu powiatu. Ranga tego spotkania jest naprawdę duża, dlatego ustaleń i przygotowań jest wiele. To rzeczowe i konstruktywne spotkanie pomogło w szczegółach zaplanować przebieg nardy, jej kształt i czas trwania. Ustalono tematykę, która będzie podejmowana oraz listę zaproszonych gości. Na tę uroczystą naradę zaproszeni zostaną burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, przewodniczący rad miejskich i gminnych, prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP, komendanci gminni, prezesi jednostek OSP z terenu powiatu oraz przedstawiciele jednostek i organizacji, które od lat ściśle współpracują ze Strażą Pożarną. Organizatorem narady jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Turku oraz Komenda Powiatowa PSP w Turku.