WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej
oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Koninie I

Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 246) w związku z art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089
oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) podaje się do publicznej wiadomości informację o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Koninie I:
1. Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 26 marca 2018 r. powołała z dniem 3 kwietnia 2018 r. Michała Bolesława Jankowskiego na Komisarza Wyborczego w Koninie I na kadencję w latach 2018-2023. Komisarz Wyborczy w Koninie I objął powierzoną funkcję w dniu 3 kwietnia 2018 r.
2. Obszar właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Koninie I obejmuje powiaty: kolski, koniński, turecki oraz gminy położone na terenie tych powiatów, a także miasto na prawach powiatu: Konin.
3. Siedziba Komisarza Wyborczego w Koninie I mieści się w budynku Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie, adres: 62-510 Konin, Al. 1-go Maja 7, pok. 325. Obsługę Komisarza zapewnia Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie,
tel. 63 242 47 44, 63 249 15 42; fax. 63 242 27 85.
4. Komisarz Wyborczy w Koninie I pełni dyżury w swojej siedzibie w każdy poniedziałek i środę tygodnia w godzinach od 11:00 do 13:00. Informacje o działalności Komisarza są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej konin.kbw.gov.pl.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I

Komisarz Wyborczy
w Koninie I
/-/ Michał Jankowski