WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Koncert pieśni patriotycznej

Rok 2018 to dla nas rok szczególny. Bo oto 100 lat temu – po 123 latach niewoli – odzyskaliśmy niepodległość. Aby ją odzyskać potrzebna była wiara, determinacja i niezwykłe męstwo naszych przodków.
A żeby te cechy w nich nie zaginęły, aby nie wkradło się zniechęcenie i duch zwątpienia, potrzebna była pieśń. To ona zagrzewała do walki, podnosiła na duchu i sprawiała, że wracały siły i nadzieja.
Łacińskie powiedzenie mówi: Habentsua fata libelli (Księgi mają swoje losy). Tak też jest i z pieśniami – raz ułożona zaczyna żyć własnym życiem – dopisywane są kolejne strofy a pierwotne wersje są zmieniane i uzupełniane, w zależności od inwencji i pamięci śpiewających.
W związku z tą niezwykłą rocznicą, na rozpoczęcie wywiadówki –9 kwietnia 2018r.,w Szkole Podstawowej we Władysławowie odbył się koncert pieśni patriotycznej, który miał na celu integrację społeczności szkolnej i wspólne wykonanie znanych melodii o tematyce patriotycznej. W śpiew, poza uczniami, włączyli się również rodzice i nauczyciele. Były to w większości pieśni radosne, skoczne i takie, których nie sposób nie znać, bo są z nami od zawsze i raczej już na zawsze.
Wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym przedsięwzięciu, serdecznie dziękujemy za wspólne chwile z pieśnią patriotyczną i mamy nadzieję, ze nie było to ostatnie tego typu spotkanie w tym ważnym dla nas – Polaków – roku.