WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 28 grudnia 2018

1 Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2 Przedstawienie porządku obrad. 3 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. 5 Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 6 Interpelacje i zapytania radnych. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na […]

Czytaj dalej