WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: styczeń 2019

Rusza rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach pod-stawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj dalej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza kampanię informacyjną, dotyczącą jakości połączeń w sieciach operatorów sieci komórkowych.

Czytaj dalej

O tym, że Wieczne Miasto potrafi oczarować turystów nie tylko w pełni lata, ale także zimą mieliśmy okazję niedawno się przekonać, uczestnicząc w czterodniowej wycieczce do Rzymu zainicjowanej przez stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie.

Czytaj dalej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Czytaj dalej

Jedną ze zmian, które weszły z życie od stycznia 2019 r. było wprowadzenie projektu e-akta, czyli skrócenie okresu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 na 10 lat.

Czytaj dalej

Zarządzenie Nr KOR.0050.7.2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Władysławów w roku 2019.

Czytaj dalej

projektu ,, Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”

Czytaj dalej

Porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Stwierdzenie quorum. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Władysławów „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki. Podjęcie uchwały w sprawie […]

Czytaj dalej

Iście zimowa sceneria towarzyszyła uroczystemu przekazaniu do użytku Ławki Niepodległości, która od końca grudnia, nie przez przypadek, posadowiona jest w Rynku we Władysławowie przy pomniku Tym co za Ojczyznę … Wiele osób mogło się już przekonać, że nie jest to zwykła ławka. Każdy kto usiądzie na Ławeczce pomnikowej może poznać fakty historyczne, które mają ścisły […]

Czytaj dalej

Dziesiąty raz w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie rozbrzmiewały dźwięki kolędy i piosnek świątecznych. Koncert Noworoczny, który jest już tradycją i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy odbył się w niedzielny wieczór 13 stycznia 2019 r. Koncert zagrany był na biesiadną nutę dzięki udziałowi zaprzyjaźnionej z GOK Władysławów „Kapeli Zza Roga”. Kapela zgrała […]

Czytaj dalej

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. 2017.1295 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez koła łowieckie.

Czytaj dalej

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. 2017.1295 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez koła łowieckie.

Czytaj dalej

ORSZAK TRZECH KRÓLI 2019 Już po raz piąty zorganizowaliśmy Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Władysławowa. Uczestnicy prowadzeni przez Gwiazdę szli wspólnie z Mędrcami, aby zanieść do Stajenki nasze pragnienia odnowy oblicza Ziemi, odnowy oblicza naszej Ojczyzny oraz odnowy serca każdego z nas. Tegoroczny Orszak wyruszył pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi”. W role Trzech Króli wcielili […]

Czytaj dalej

Do 7 stycznia, do godz. 11:00 w województwie wielkopolskim wpłynęło ok. 8,2 tys. zgłoszeń do „Małego ZUS”. Liczba ta bardzo szybko rośnie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że możliwość zgłoszenia do małego ZUS, zgodnie z przepisami, możliwa jest tylko do 8 stycznia. Przypominamy też, że w celu przerejestrowania z dotychczasowych kodów na nowe – 05 90 […]

Czytaj dalej

Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi                            i zapominają o wszelkich sporach i waśniach. Dnia 20 grudnia, jak co roku w naszej szkole odbyły się jasełka bożonarodzeniowe pt. „Europo nie możesz żyć bez Boga”. Zostały Przygotowane przez uczniów klasy szóstej pod opieką P. Mirosławy Tarłowskiej i P. Alicji Kwiatkowskiej. […]

Czytaj dalej

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 2-19 stycznia br. na ternie Państwa gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach. W związku z tym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie załączonej grafiki i informacji o badaniu na stronie internetowej Państwa urzędu. Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są […]

Czytaj dalej

 projektu  ,, Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego […]

Czytaj dalej