WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 23 stycznia 2019

Jedną ze zmian, które weszły z życie od stycznia 2019 r. było wprowadzenie projektu e-akta, czyli skrócenie okresu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 na 10 lat.

Czytaj dalej

Zarządzenie Nr KOR.0050.7.2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Władysławów w roku 2019.

Czytaj dalej

projektu ,, Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”

Czytaj dalej