WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: luty 2019

Od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem.

Czytaj dalej

Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Masz jeszcze kilka dni na poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach.

Czytaj dalej

Stowarzyszenie Przyjaciele Ziemi Władysławowskiej z ogromną satysfakcją pragnie poinformować, że gmina Władysławów zyskała nowy obiekt kulturalny.

Czytaj dalej

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy że w dniu 5 marca 2019 r. o g. 10.00 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich (gm. Turek) odbędzie się spotkanie z Rolnikami: „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”.

Czytaj dalej

Sobotni wieczór 23 lutego 2019 r. zdecydowanie należał do wyjątkowych. Dlaczego?

Czytaj dalej

Przeziębienie jest wirusową chorobą zakaźną górnych dróg oddechowych. Grypa natomiast to ostra choroba zakaźna układu oddechowego. Wiele osób nadal myli te dwie choroby. Po czym rozpoznać co nam może dolegać?

Czytaj dalej

„My się zimy nie boimy, tylko się super bawimy”

Z tak pozytywnym nastawieniem gromada zuchowa Leśne Skrzaty spotkały się na zbiórce zorganizowanej w „Wigwamie” w Russocicach. Aura nam dopisywała, więc mogliśmy doświadczyć zimy wielozmysłowo.

Czytaj dalej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ

projektu ,, Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”

Czytaj dalej

1. Do czego będzie służył i jak będzie wyglądał e-dowód z warstwą elektroniczną?

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód) będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

Czytaj dalej

Porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Stwierdzenie quorum. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Zakończenie obrad. Wideo z obrad kliknij tutaj.

Czytaj dalej

W kalendarium wydarzeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunach, dzień 15 lutego 2019 r. z pewnością będzie datą szczególnie ważną. Tego dnia miało miejsce ważne, nie tylko dla Kun, ale i dla całej gminy wydarzenie. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł bryg. Arkadiuszowi Przybyle przez dowódcę uroczystości kpt. Krzysztof Gruszczyńskiego […]

Czytaj dalej

W dniu 8 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019

Czytaj dalej

Mnóstwo uśmiechów i pocałunków czekało na specjalnych gości w Gminnym Przedszkolu we Władysławowie. Dnia 6 lutego 2019 r. dzieci odwiedziły ich ukochane Babcie oraz Dziadkowie. Z okazji Dnia Babci i Dziadka najmłodsi z grupy Muchomorki przygotowali wspaniałe przedstawienie. Dzieci zaprezentowały wiele wierszy i piosenek. Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi […]

Czytaj dalej

Porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. Interpelacje i zapytania radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na 2019 rok Podjęcie uchwały w […]

Czytaj dalej

,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Czytaj dalej

Wójt Gminy na podstawie art. 30 ust.1 oraz ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz uchwały Rady Gminy Władysławów nr 29/19 z dnia 18 stycznia 2019

Czytaj dalej

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozpoczął kolejną edycję konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży pt. ,,CZTERY PORY ROKU Z OZE”. Konkurs ma na celu podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,

Czytaj dalej

W związku z udostępnieniem nowej wersji programu Płatnik, z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT) kontaktuje się aktualnie bardzo duża liczba klientów. Aby usprawnić kontakt z Zakładem w tej sprawie, ZUS uruchomił dodatkowe linie telefoniczne.

Czytaj dalej