WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 8 lutego 2019

Porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. Interpelacje i zapytania radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na 2019 rok Podjęcie uchwały w […]

Czytaj dalej