WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 18 stycznia 2019

Porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Stwierdzenie quorum. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Władysławów „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki. Podjęcie uchwały w sprawie […]

Czytaj dalej