WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 11 marca 2019

PORZĄDEK OBRAD: 1 Otwarcie i stwierdzenie quorum2 Przedstawienie porządku obrad2.1 Wniosek o zmianę porządku obrad2.2 Głosowanie porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami3 Przyjęcie protokołu z sesji3.1 Przyjęcie protokołu z sesji VI.3.2 Przyjęcie protokołu z sesji VII4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.5 Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone […]

Czytaj dalej

Ponad 1,6 mln płatników ma nadpłaty na swoich kontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Aktywni przedsiębiorcy mogą pomniejszyć swoje kolejne płatności do ZUS, natomiast ci nieaktywni, mają 5 lat na wystąpienie o zwrot nadpłaconych składek.

Czytaj dalej