WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 6 grudnia 2023

Na podstawie art. 6 ust. 5a w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz.1469) prosimy właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej położonych w miejscowości Russocice, 62-710 Władysławów do przedłożenia umów zawartych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na opróżnianie zbiorników […]

Czytaj dalej

Badanie Budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych respondentów. W związku z tym, że badanie prowadzone jest co 10 lat możliwa jest obserwacja zmian w stylu życia społeczeństwa, związanych z zachodzącymi przemianami społeczno-gospodarczymi (np. wykorzystania nowoczesnych technologii – komputera […]

Czytaj dalej