WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 14 grudnia 2023

WEZWANIE. Sąd Rejonowy w Kole w Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 777/23 wydał w dniu 27.11.2023 r. postanowienie, w którym zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Kolskiemu – Domu Pomocy Społecznej w’ Kole na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Kole kwoty 355,34 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści cztery gorsze) z tytułu […]

Czytaj dalej

Miesiące wrzesień, październik i listopad na ulicach w miejscowości Felicjanów upłynęły pod znakiem robót budowlanych. Owocem niniejszych robót, w dniu 11 grudnia 2023 r., był odbiór końcowy inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Felicjanów ul. Jana Pawła II, ul. Wadowicka, ul. Niegowicka”. Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę chodników na ww. ulicach o […]

Czytaj dalej