WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 6 lutego 2024

Na podstawie art. 6 ust. 5a w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) wzywa się mieszkańców miejscowości Leonia, 62-710 Władysławów do przedłożenia umów zawartych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach […]

Czytaj dalej

Na podstawie art. 6 ust. 5a w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) wzywa się mieszkańców miejscowości Natalia, 62-710 Władysławów do przedłożenia umów zawartych  z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach […]

Czytaj dalej

Na podstawie art. 6 ust. 5a w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) wzywa się mieszkańców miejscowości Olesin, 62-710 Władysławów do przedłożenia umów zawartych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach […]

Czytaj dalej