WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Planujemy, realizujemy, z efektów zadowoleni!

Gmina Władysławów zakończyła realizację kolejnych dwóch inwestycji, zaplanowanych i wykonanych zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami.

W dniu 13 listopada 2019 r. dokonano odbioru końcowego dwóch inwestycji pod nazwami ,,Termomodernizacja Urzędu Gminy – ocieplenie stropu na poddaszu” oraz ,,Modernizacja budynku hydroforni w Russocicach”. Prace związane z powyższymi inwestycjami wykonano w październiku i listopadzie br.

W ramach inwestycji ,,Termomodernizacja Urzędu Gminy – ocieplenie stropu na poddaszu” wykonano docieplenie stropu budynku biurowego Urzędu Gminy styropianem posadzkowym oraz wykończono warstwą podłoża betonowego z zatarciem na gładko i zazbrojonego siatkami zgrzewanymi stalowymi posadzkowymi z drutu. Nadto wykonano dylatację obwodową przy ścianach, kominach i słupach drewnianych taśmą dylatacyjną piankową. Dokonano rozbiórki sufitu podwieszanego nad wejściem na strych z klatki schodowej, wykuto istniejące drzwi, podmurowano ścianki warstwą pustaków ceramicznych wraz z ich otynkowaniem, osadzono zdemontowane drzwi na nowym poziomie, wykonano nowy sufit podwieszany z płyt GKF z ociepleniem wełną mineralną. Po wykonaniu przebudowy wejścia pomalowano sufit i ściany klatki schodowej w obrębie wejścia na strych.

Wykonawcą powyższych prac była firma ,,Tynki gipsowe Jarosław Łakomczyk” z siedzibą w Trzęśniewie Małym. Całkowity koszt zadania to 131 200,00 zł – w całości sfinansowany ze środków Budżetu Gminy.

W ramach zadania ,,Modernizacja budynku hydroforni w Russocicach” wymieniono 13 okien ściennych z obróbką, wymieniono parapety i drzwi zewnętrzne z obróbką oraz dokonano naprawy pęknięć w ścianie zewnętrznej.

Wykonawcą powyższych prac była firma ,,Usługi murarskie Tomasz Przybylski” z siedzibą w miejscowości Bibianna. Koszt inwestycji to 11 400,00 zł – w całości sfinansowany ze środków Budżetu Gminy.

Odbiór końcowy ww. inwestycji został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka, Przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Michalak, pracownika Urzędu Gminy Marcelego Warmińskiego. Firmy realizujące zadania reprezentowali p. Jarosław Łakomczyk oraz p. Tomasz Przybylski.