WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Podsumowanie roku kadencji Wójta Gminy Władysławów

Dnia 21 listopada 2019 r. minął dokładnie rok od dnia, w którym Pani Wójt Elżbieta Klanowska złożyła ślubowanie i objęła oficjalnie obowiązki Wójta Gminy.

W związku z powyższym Pani Wójt oficjalnie podsumowała miniony rok kadencji: ,,21 listopada 2018 r. to dla mnie ważna data, albowiem w tym dniu podjęłam odpowiedzialność za przyszłość Gminy Władysławów. Mijający rok przepełniony był nowymi doświadczeniami, a przede wszystkim – niezliczoną ilością spotkań z Mieszkańcami Gminy, zarówno w Urzędzie, jak i na różnorakich lokalnych uroczystościach, czy imprezach. To dla mnie osobiście bardzo cenny czas, który starałam się jak najlepiej wykorzystać dla naszego wspólnego dobra. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za wszelkie słowa – zarówno te dobre, jak i krytyczne. Dzięki temu wiem, że nie jestem sama w realizacji planów i zamierzeń.

Cieszę się, że udaje nam się wspólnie z Radą Gminy Władysławów wypracowywać kolejne plany inwestycyjne. Dzięki temu nasza Gmina nieustannie się zmienia, rozwija, mam nadzieję – na lepsze. Ten ostatni rok był dla wielu osób bardzo pracowitym czasem, w którym wszyscy musieli wykazać się ogromnym zaangażowaniem, aby zaplanowane zadania były możliwe do wykonania.

Był to okres owocnej pracy nad realizacją bieżących zadań oraz wzmożonych przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na najbliższe lata. Budżet inwestycyjny Gminy mamy stosunkowo niewielki, dlatego zrealizowanie wszystkich potrzeb Mieszkańców jest trudne. Sukcesywnie realizujemy zadania z roku na rok. Dodatkowo musimy zrealizować w najbliższym czasie kluczowe i wymagające dużych nakładów inwestycje związane np. z oczyszczaniem ścieków.

Odpowiednio realizowana polityka i konsekwentne dążenie do zmian umożliwiły nam przeprowadzenie w ciągu tego roku wielu kluczowych zadań inwestycyjnych poprawiających standard i jakość życia w Gminie. Uważam, że każda inwestycja jest ważna, nawet ta najmniejsza, gdyż prowadzi do zrównoważonego rozwoju całej Gminy. Wszystkie działania są efektem wsłuchiwania się w potrzeby społeczności. Dobrym przykładem może być kwestia dowozu dzieci do szkół, budowa chodników czy dróg. Praktycznie wszystkie zaplanowane inwestycje zostały wykonane z powodzeniem. Zrealizowane ocieplenie stropu w znacznym stopniu przyczyni się do oszczędności w zakupie opału. Modernizacja stołówki, zakup pomocy dydaktycznych poprawiają funkcjonowanie szkół i lepsze zarządzanie nimi. Dążymy do tworzenia coraz lepszych warunków dla edukacji naszych dzieci.

Budowa dróg to przede wszystkim wartość w oszczędności czasu i kosztów przejazdu, ale również udogodnienia w komunikacji Mieszkańców Gminy i wszystkich użytkowników dróg. Działania moich Współpracowników oceniam na bardzo wysokim poziomie. Były one dostosowane do możliwości finansowych budżetu. Swoje działania oddaję Państwa ocenie. Uważam, że należy intensywnie pracować dalej na rzecz Gminy i jej Mieszkańców.

Bardzo dziękuję wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy za ciężką pracę, pomoc i poświęcenie w realizacji zamierzonych celów. Dziękuję również Radnym, Sołtysom, Kierownikom jednostek organizacyjnych, Dyrektorom szkół oraz wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy, którzy wspierają nas w działaniach.