WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Przebudowa węzłów wodociągowych w miejscowościach Wyszyna, Tarnowski Młyn, Chylin

Sieć wodociągowa w gminie Władysławów w większości wybudowana została kilkadziesiąt lat temu. Jednym z głównych elementów sieci są węzły wodociągowe (układy zasuw), które mają bardzo istotne znaczenie w prawidłowym działaniu całego systemu sieci wodociągowej.

Dlatego też niezbędnym działaniem jest utrzymanie ww. węzłów w ciągłej prawności technicznej, co daje możliwość odcięcia poszczególnych odcinków sieci przy usuwaniu awarii, zasilania danego sektora z innej stacji uzdatniania wody, przeprowadzania kontroli i konserwacji.

W związku z powyższym w dniu 27 listopada 2019 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pod nazwą ,,Przebudowa węzłów wodociągowych w miejscowościach Wyszyna, Tarnowski Młyn, Chylin”. Prace związane z powyższym zadaniem rozpoczęto 1 października 2019 r., a zakończono 14 listopada 2019 r.

Zakres inwestycji obejmował roboty pomiarowe, zakup materiałów, roboty ziemne wykonane koparką, prace rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej, wymianę zasuw wodociągowych oraz zasypanie i odtworzenie do stanu istniejącego nawierzchni drogowej.

Wykonawcą powyższych prac była firma WATER-MACH z siedzibą w Małoszynie. Całkowity koszt ww. inwestycji to 68 880,00 zł., w całości sfinansowany ze środków Budżetu Gminy.

Odbiór końcowy ww. zadania został przeprowadzony w obecności Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka, Radnych Gminnych Andrzeja Maciaszka i Jacka Kalinowskiego, Kierownika Referatu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Jarosława Szczap, pracowników Urzędu Gminy Janiny Orlikowskiej i Marcelego Warmińskiego. Firmę realizującą zadanie reprezentował Pan Jarosław Gmach.