WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 1 października 2019

W dniu dzisiejszym, tj. 1 października 2019 r., rozpoczęto prace przy realizacji zadania pn. ,,Przebudowa węzłów wodociągowych w m. Wyszyna, Tarnowski Młyn, Chylin”. Przewidywany termin zakończenia prac – 15 listopada 2019 r. W związku z powyższym mogą występować przerwy w dostawie wody w miejscowościach zaopatrywanych w wodę przez hydrofornię w Wyszynie, tj. Tarnowski Młyn, Wyszyna, […]

Czytaj dalej

Zakres zbieranych informacji:– Aktywność ekonomiczna ludności według płci, wieku i wykształcenia – Liczba i struktura pracujących – Bezrobotni wg cech kwalifikacyjno-zawodowych – Przyczyny braku aktywności zawodowej, metody i czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne

Czytaj dalej

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. 2017.1295 ze zm.) Wójt Gminy Władysławów podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie łowieckim 2019/2020 przez: Koło Łowieckie Nr 16 „SOKÓŁ” w Tuliszkowie (obwód łowiecki 367 i 371) Koło Łowieckie Nr […]

Czytaj dalej