WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 30 grudnia 2019

Porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. Interpelacje i zapytania radnych. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w gminie Władysławów Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie […]

Czytaj dalej

Opodal miejscowości Leonia błąka się pies widoczny na zdjęciach poniżej. Osoby mogące udzielić jakichkolwiek informacji odnośnie zwierzęcia, lub chętne do zaopiekowania się nim prosimy o kontakt pod nr tel.: 63 2804647.

Czytaj dalej

Najpiękniejsze kolędy i pastorałki można było usłyszeć podczas wyjątkowego koncertu, który w niedzielny wieczór miał miejsce w Domu Parafialnym w Russocicach. Przed publicznością wystąpiła utalentowana wokalistka Katarzyna Zawada. Trudu organizacji tego wspaniałego koncertu podjęła się Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Russocicach oraz aktywnie działające na terenie gminy Władysławów Stowarzyszenie ,,Koniczynka” z Panią Prezes Beatą […]

Czytaj dalej

O planach pracy na 2020 rok rozmawiano podczas zebrania Zarządu Gminnego OSP we Władysławowie, które miało miejsce w sobotę, tj. 28 grudnia 2019 r. Spotkanie było również okazją do złożenia noworocznych życzeń i podzielenia się opłatkiem. Jednym z celów sobotniego zebrania było m.in. ustalenie terminów walnych zebrań strażackich, które odbędą się już na początku 2020 […]

Czytaj dalej

Dnia 18 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Chylinie odbyła się lekcja otwarta poświęcona zwyczajom i tradycjom Świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach europejskich. Święta Bożego Narodzenia obchodzi się w Europie mniej więcej w tym samym czasie, jednak różne kraje mają swoje specyficzne zwyczaje i związane z nimi tradycje. Celem zajęć było zapoznanie uczniów […]

Czytaj dalej