WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: Styczeń 2020

Karnawał to czas radości i rozrywki. Znakomitą ku temu okazją jest zabawa choinkowa, na którą co roku do Szkoły Podstawowej w Chylinie przybywają nauczyciele, rodzice, absolwenci szkoły i mieszkańcy. To czas, w którym uczniowie z radością prezentują swoje umiejętności sceniczno – wokalne. Choinkę Noworoczną w Szkole Podstawowej w Chylinie uroczyście rozpoczęła Pani Dyrektor Ilona Grzelak, […]

Czytaj dalej

W związku z zakończeniem z dniem 31 marca 2019  projekt pn: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego […]

Czytaj dalej

CHÓW PRZYZAGRODOWY:– karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;– przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;– odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;– przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;– unikanie pojenia ptaków […]

Czytaj dalej

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami w kwestii odpowiedzialności za stan techniczny i utrzymanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych informujemy, że: zgodnie z art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na własny koszt zapewnia realizację przyłącza oraz studni wodomierzowej […]

Czytaj dalej

Ferie to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską i zabawą na świeżym powietrzu. W związku z nadchodzącymi feriami zimowymi udostępniamy ulotkę informacyjną „Patent na bezpieczne ferie” opracowaną przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Czytaj dalej

Nowy rok 2020 to nowe nadzieje, wyzwania i wątpliwości. W związku z powyższym w dniu 21 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zorganizowano spotkanie Sołtysów z terenu gminy Władysławów z Wójt Gminy Elżbietą Klanowską, Sekretarzem Gminy Tomaszem Rajczykiem, Skarbnikiem Gminy Marzeną Ressel oraz pracownikami Urzędu, celem przekazania ważnych informacji dotyczących funkcjonowania gminy Władysławów […]

Czytaj dalej

Niecodzienną, a zarazem wyjątkową uroczystość obchodził Pan Kazimierz Smiloński z Wyszyny. Senior świętował swoje 100 urodziny. Ten dzień to nie tylko zaszczyt dla Jubilata, to nie tylko święto rodzinne, ale także ważne wydarzenie w historii Gminy Władysławów. Pan Kazimierz pozytywnie zaskoczył zgromadzonych gości dobrym samopoczuciem, pogodą ducha oraz poczuciem humoru. Jubilat wychował ośmioro dzieci, jest […]

Czytaj dalej

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji […]

Czytaj dalej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Władysławów.Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii. Na spotkaniu omawiane będą kwestie działania, montażu oraz rodzajów instalacji fotowoltaicznych. Głównym celem spotkania jest poruszenie kwestii związanych z pozyskiwaniem dofinansowań na owe instalacje – które sięgają nawet 60%.Ponadto dla mieszkańców sporządzona będzie specjalna oferta handlowa firmy PROMAG, – partnera […]

Czytaj dalej

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z atrakcji przygotowanych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych przez Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie. Szczegóły na plakacie poniżej. 

Czytaj dalej

Rok 2019 był 17-tym rokiem działania Koła Wędkarskiego we Władysławowie. Nasze Koło liczy obecnie 170 członków. Przez cały ten okres staraliśmy się sumiennie i z poświęceniem wykonywać powierzone nam obowiązki. Naszymi celami była promocja i rozwój wędkarstwa sportowego oraz stworzenie Koła przyjaznego dla wędkarza. Sądząc po liczbie członków, którzy każdego roku zasilają nasze Koło, wyznaczony […]

Czytaj dalej

Więcej firm skorzysta z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. 1 lutego wchodzą w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS plus”. Dotychczas z „małego ZUS” mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Na przykład w styczniu ulga przysługuje firmom, których przychód wyniósł maksymalnie 67,5 tys. Ale już […]

Czytaj dalej

17 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie odbyło się spotkanie podsumowujące działania i osiągnięcia minionego roku Uczniowskiego Klubu Sportowego Skoczek. Zaproszonych gości, zawodników, rodziców i sympatyków Klubu powitał Prezes UKS Skoczek p. Florian Berliński, który na wstępie w kilku słowach przybliżył historię powstania UKS Skoczek. Uczniowski Klub […]

Czytaj dalej

Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie zaprasza dzieci i młodzież na jednodniową wycieczkę do Warszawy w dniu 8 lutego 2020 roku. W programie: wizyta w Centrum Nauki Kopernik, obiad, Zamek Królewski, spacer ulicami Starego Miasta. Niezapomniane wrażenia gwarantowane! Szczegóły na plakacie poniżej.

Czytaj dalej