WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: Styczeń 2020

Karnawał to czas radości i rozrywki. Znakomitą ku temu okazją jest zabawa choinkowa, na którą co roku do Szkoły Podstawowej w Chylinie przybywają nauczyciele, rodzice, absolwenci szkoły i mieszkańcy. To czas, w którym uczniowie z radością prezentują swoje umiejętności sceniczno – wokalne. Choinkę Noworoczną w Szkole Podstawowej w Chylinie uroczyście rozpoczęła Pani Dyrektor Ilona Grzelak, […]

Czytaj dalej

W związku z zakończeniem z dniem 31 marca 2019  projekt pn: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego […]

Czytaj dalej

CHÓW PRZYZAGRODOWY:– karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;– przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;– odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;– przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;– unikanie pojenia ptaków […]

Czytaj dalej

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami w kwestii odpowiedzialności za stan techniczny i utrzymanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych informujemy, że: zgodnie z art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na własny koszt zapewnia realizację przyłącza oraz studni wodomierzowej […]

Czytaj dalej

Nowy rok 2020 to nowe nadzieje, wyzwania i wątpliwości. W związku z powyższym w dniu 21 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zorganizowano spotkanie Sołtysów z terenu gminy Władysławów z Wójt Gminy Elżbietą Klanowską, Sekretarzem Gminy Tomaszem Rajczykiem, Skarbnikiem Gminy Marzeną Ressel oraz pracownikami Urzędu, celem przekazania ważnych informacji dotyczących funkcjonowania gminy Władysławów […]

Czytaj dalej

Niecodzienną, a zarazem wyjątkową uroczystość obchodził Pan Kazimierz Smiloński z Wyszyny. Senior świętował swoje 100 urodziny. Ten dzień to nie tylko zaszczyt dla Jubilata, to nie tylko święto rodzinne, ale także ważne wydarzenie w historii Gminy Władysławów. Pan Kazimierz pozytywnie zaskoczył zgromadzonych gości dobrym samopoczuciem, pogodą ducha oraz poczuciem humoru. Jubilat wychował ośmioro dzieci, jest […]

Czytaj dalej

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji […]

Czytaj dalej

Rok 2019 był 17-tym rokiem działania Koła Wędkarskiego we Władysławowie. Nasze Koło liczy obecnie 170 członków. Przez cały ten okres staraliśmy się sumiennie i z poświęceniem wykonywać powierzone nam obowiązki. Naszymi celami była promocja i rozwój wędkarstwa sportowego oraz stworzenie Koła przyjaznego dla wędkarza. Sądząc po liczbie członków, którzy każdego roku zasilają nasze Koło, wyznaczony […]

Czytaj dalej

Więcej firm skorzysta z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. 1 lutego wchodzą w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS plus”. Dotychczas z „małego ZUS” mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Na przykład w styczniu ulga przysługuje firmom, których przychód wyniósł maksymalnie 67,5 tys. Ale już […]

Czytaj dalej

17 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie odbyło się spotkanie podsumowujące działania i osiągnięcia minionego roku Uczniowskiego Klubu Sportowego Skoczek. Zaproszonych gości, zawodników, rodziców i sympatyków Klubu powitał Prezes UKS Skoczek p. Florian Berliński, który na wstępie w kilku słowach przybliżył historię powstania UKS Skoczek. Uczniowski Klub […]

Czytaj dalej

Zgodnie z Zarządzeniem nr KOR.0050.4.2020  Wójta Gminy Władysławów z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Władysławów w roku 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert.  Szczegóły w załączniku. Zarządzenie KOR.0050.4.2020.pdf

Czytaj dalej

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić na szkolenie: „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr 13/2020 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej”, którego celem jest przybliżenie procedury dotyczącej naboru wniosków w ramach przedmiotowego naboru wniosków o przyznanie pomocy. Szkolenie poprowadzi dla Państwa Dyrektor Biura – Magdalena Ciołek. Szkolenie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. w […]

Czytaj dalej

Powiatowy  Lekarz weterynarii   W Turku   informuje   ,  że na terenie   Rzeczpospolitej Polskiej  na początku stycznia    w 2020  roku  stwierdzono pierwsze  ogniska  wystąpienia   wysoce  zjadliwej grypy ptaków  ( HPAY )     podtypu  H  5  N 8 Grypa   została potwierdzona   na terenie 2 województw :    województwa lubelskiego – powiat  parczewski   województwo wielkopolskie –   powiat ostrowski     W […]

Czytaj dalej

Rok 2019 w gminie Władysławów obfitował w wydarzenia, w które aktywnie włączali się mieszkańcy gminy – od przedszkolaków do seniorów. Działo się wiele – w oświacie, kulturze, sporcie, samorządzie i inwestycjach. Wszelkie informacje i nowinki publikowaliśmy na naszym portalu www.wladyslawow.pl, facebooku – Gmina Władysławów oraz w gazecie lokalnej ,,Głos Władysławowa”.  Wspólnie z mieszkańcami gminy Władysławów […]

Czytaj dalej