WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: styczeń 2020

Karnawał to czas radości i rozrywki. Znakomitą ku temu okazją jest zabawa choinkowa, na którą co roku do Szkoły Podstawowej w Chylinie przybywają nauczyciele, rodzice, absolwenci szkoły i mieszkańcy. To czas, w którym uczniowie z radością prezentują swoje umiejętności sceniczno – wokalne. Choinkę Noworoczną w Szkole Podstawowej w Chylinie uroczyście rozpoczęła Pani Dyrektor Ilona Grzelak, […]

Czytaj dalej

W związku z zakończeniem z dniem 31 marca 2019  projekt pn: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego […]

Czytaj dalej

CHÓW PRZYZAGRODOWY:– karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;– przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;– odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;– przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;– unikanie pojenia ptaków […]

Czytaj dalej

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami w kwestii odpowiedzialności za stan techniczny i utrzymanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych informujemy, że: zgodnie z art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na własny koszt zapewnia realizację przyłącza oraz studni wodomierzowej […]

Czytaj dalej

Nowy rok 2020 to nowe nadzieje, wyzwania i wątpliwości. W związku z powyższym w dniu 21 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zorganizowano spotkanie Sołtysów z terenu gminy Władysławów z Wójt Gminy Elżbietą Klanowską, Sekretarzem Gminy Tomaszem Rajczykiem, Skarbnikiem Gminy Marzeną Ressel oraz pracownikami Urzędu, celem przekazania ważnych informacji dotyczących funkcjonowania gminy Władysławów […]

Czytaj dalej

Niecodzienną, a zarazem wyjątkową uroczystość obchodził Pan Kazimierz Smiloński z Wyszyny. Senior świętował swoje 100 urodziny. Ten dzień to nie tylko zaszczyt dla Jubilata, to nie tylko święto rodzinne, ale także ważne wydarzenie w historii Gminy Władysławów. Pan Kazimierz pozytywnie zaskoczył zgromadzonych gości dobrym samopoczuciem, pogodą ducha oraz poczuciem humoru. Jubilat wychował ośmioro dzieci, jest […]

Czytaj dalej

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji […]

Czytaj dalej

Rok 2019 był 17-tym rokiem działania Koła Wędkarskiego we Władysławowie. Nasze Koło liczy obecnie 170 członków. Przez cały ten okres staraliśmy się sumiennie i z poświęceniem wykonywać powierzone nam obowiązki. Naszymi celami była promocja i rozwój wędkarstwa sportowego oraz stworzenie Koła przyjaznego dla wędkarza. Sądząc po liczbie członków, którzy każdego roku zasilają nasze Koło, wyznaczony […]

Czytaj dalej

Więcej firm skorzysta z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. 1 lutego wchodzą w życie zmiany w „małym ZUS” dla przedsiębiorców, czyli tzw. „mały ZUS plus”. Dotychczas z „małego ZUS” mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Na przykład w styczniu ulga przysługuje firmom, których przychód wyniósł maksymalnie 67,5 tys. Ale już […]

Czytaj dalej

17 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie odbyło się spotkanie podsumowujące działania i osiągnięcia minionego roku Uczniowskiego Klubu Sportowego Skoczek. Zaproszonych gości, zawodników, rodziców i sympatyków Klubu powitał Prezes UKS Skoczek p. Florian Berliński, który na wstępie w kilku słowach przybliżył historię powstania UKS Skoczek. Uczniowski Klub […]

Czytaj dalej

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić na szkolenie: „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr 13/2020 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej”, którego celem jest przybliżenie procedury dotyczącej naboru wniosków w ramach przedmiotowego naboru wniosków o przyznanie pomocy. Szkolenie poprowadzi dla Państwa Dyrektor Biura – Magdalena Ciołek. Szkolenie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. w […]

Czytaj dalej

Powiatowy  Lekarz weterynarii   W Turku   informuje   ,  że na terenie   Rzeczpospolitej Polskiej  na początku stycznia    w 2020  roku  stwierdzono pierwsze  ogniska  wystąpienia   wysoce  zjadliwej grypy ptaków  ( HPAY )     podtypu  H  5  N 8 Grypa   została potwierdzona   na terenie 2 województw :    województwa lubelskiego – powiat  parczewski   województwo wielkopolskie –   powiat ostrowski     W […]

Czytaj dalej

Rok 2019 w gminie Władysławów obfitował w wydarzenia, w które aktywnie włączali się mieszkańcy gminy – od przedszkolaków do seniorów. Działo się wiele – w oświacie, kulturze, sporcie, samorządzie i inwestycjach. Wszelkie informacje i nowinki publikowaliśmy na naszym portalu www.wladyslawow.pl, facebooku – Gmina Władysławów oraz w gazecie lokalnej ,,Głos Władysławowa”.  Wspólnie z mieszkańcami gminy Władysławów […]

Czytaj dalej

W niedzielę, 12 stycznia 2020 r., sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie wypełniona była po brzegi widownią. Wszystko za sprawą odbywającego się tradycyjnie, jak każdego roku, Koncertu Noworocznego, którego gwiazdą była Kapela Sarpacka. Podsumowano także zbiórkę prowadzoną na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Władysławów. Gości powitała Wójt Gminy Elżbieta Klanowska, która podkreślała, […]

Czytaj dalej

Załóż konto w Systemie SOW. Dowiedz się, z jakiego wsparcia możesz skorzystać: sow.pfron.org.plDowiedz się więcej: portal-sow.pfron.org.pl    

Czytaj dalej

Wójt Gminy Władysławów informuje, że od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 zł za osobę na miesiąc lub 13,00 zł w przypadku gdy bioodpady będą kompostowane w kompostowniku przydomowym.Jednocześnie informuję, że zmiana ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o utrzymaniu czystości i porządku […]

Czytaj dalej

Kościół katolicki obchodził w dniu 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli popularne Święto Trzech Króli. Ulicami Władysławowa już po raz szósty przeszedł barwny Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez społeczność Szkoły Podstawowej we Władysławowie, parafię p.w. Michała Archanioła w Russocicach oraz Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie. Tegoroczny orszak odbywał się pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”, które […]

Czytaj dalej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Turku informuje o zmianie godzin obsługi podatników. Szczegóły poniżej.

Czytaj dalej