WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 13 grudnia 2019

Porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Stwierdzenie quorum. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 101/15 Rady Gminy Władysławów z dnia 28 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej […]

Czytaj dalej